ČISTENIE PARKOVACÍCH PLÔCH, PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH GARÁŽÍ

Čistenie garážových plôch je z hľadiska udržania čistého a príjemného prostredia v celom objekte dôležitou súčasťou komplexného upratovacieho servisu. Garážové priestory sú vstupnými priestormi jednotlivých objektov.

Na základe osobnej obhliadky Vašich priestorov zvolíme použitie adekvátnej čistiacej chémie, strojného vybavenia a najvhodnejšieho technologického postupu k dosiahnutiu očakávaného výsledku.

Cenovú ponuku spolu s rozpisom nami navrhovaných jednotlivých úkonov Vám vypracujeme bezplatne po obhliadke priestorov.


V rámci tejto služby zabezpečujeme:

– prvotné zametanie zametacími strojmi,

– vysávanie veľkokapacitnými vysávačmi,

– vystriekanie podlahy wap systémom,

– čistenie za pomoci kotúčových strojov,

– umývanie podlahovými automatmi s diskovými kefami, alebo valcami,

– čistenie odparovacích líšt, zberných kanálov, dilatačných líšt,

– čistenie hydrantov, požiarnych hlásičov, hasiacich prístrojov, svietidiel, zásuviek,

– čistenie podhľadov, luxferov, svietidiel,

– čistenie rozvodových rúr,

– čistenie stĺpov, soklov, zábradlí,

– čistenie parkovacích automatov, rámp, vstupných snímačov, rámov dverí,

– ostatné práce ktoré si vyžaduje objednávateľ.