ČISTENIE VÝROBNÝCH HÁL A SKLADOV

Čistenie skladových plôch je z hľadiska udržania čistého a príjemného prostredia v celom objekte dôležitou súčasťou komplexného upratovacieho servisu.

Na základe osobnej obhliadky Vašich priestorov zvolíme použitie adekvátnej čistiacej chémie, strojného vybavenia a najvhodnejšieho technologického postupu k dosiahnutiu očakávaného výsledku.

Cenovú ponuku spolu s rozpisom nami navrhovaných jednotlivých úkonov Vám vypracujeme bezplatne po obhliadke priestorov .

V rámci tejto služby zabezpečujeme:

– prvotné zametanie zametacími strojmi

– vysávanie veľkokapacitnými vysávačmi

– vystriekanie podlahy wap systémom

– čistenie za pomoci kotúčových strojov

– čistenie za pomoci parných strov a technológie Walser top – cleaner

– umývanie podlahovými automatmi s diskovými kefami, alebo valcami

– čistenie odparovacích líšt, zberných kanálov, dilatačných líšt

– čistenie hydrantov, požiarnych hlásičov, hasiacich prístrojov, svietidiel, zásuviek

– čistenie podhľadov, luxferov, svietidiel

– čistenie rozvodových rúr

– čistenie stĺpov, soklov, zábradlí

– čistenie parkovacích rámp, vstupných snímačov, rámov dverí,

– ostatné práce ktoré si vyžaduje objednávateľ.