ESKALÁTORY A TRAVELÁTORY

Na čistenie eskalátorov a travelátorov používame profesionálny stroj s odsávaním.

Počas pracovného cyklu sa pohyblivé schody čistia spojením účinku rotujúcej kefy a výkonného odsávania. Nečistoty sa zbierajú do filtračného vrecka.