EXTERIÉROVÉ PRÁCE

 

Naši odborní pracovníci Vám pripravia projekty výsadieb zelene, sídliskovú zeleň, parky, zelené plochy okolo administratívnych a verejných budov, záhrad pri rodinných domoch, vrátane ozelenenia interiérov.

Spracovanie projektov je podložené dôkladnou teoretickou prípravou na základe porovnávacích štúdií, terénnych prieskumov a laboratórnych rozborov. Profesionálna spolupráca záhradných architektov, sadovníkov, okrasných škôlkarov a lesníkov prináša pre Vás komplexné riešenia.

V rámci tejto služby zákazníkovi ponúkame:

• údržbu zelene

• projekciu, dendrologický prieskum pôdy, návrh rastlín

• realizáciu sadových úprav

• ozelenenie striech

• pestovanie okrasných drevín a rastlín

• pestovanie a predaj trávnych kobercov

• zabezpečenie širokého sortimentu rastlín a ostatného doplnkového sortimentu

• úprava parkovísk, komunikácií

• čistenie komunikácií a parkovacích plôch