ČISTENIE ODPADOV, ODTOKOV, KANALIZÁCIE

Zabezpečujeme SYSTÉMOVÚ OCHRANU objektov PRED ŠKODCAMI

Čistenie kanalizácie vykonávame pomocou vysokotlakového čistiaceho zariadenia, ku ktorému je pripojená tlaková hadica ukončená tryskou.