Upratovanie Nitra

Ak máte záujem pracovať v našom tíme vyplňte prosím nasledujúci formulár.

Na základe vyplneného formuláru Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia:

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov iba v spoločnosti Purity, s.r.o. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.