PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE OBJEKTOV

Pravidelné upratovanie je vykonávané na základe detailne stanovených požiadaviek klienta, pri ktorom vychádzame z
výkonov, ktoré prispôsobíme presne špecifikovaným potrebám konkrétneho klienta.

Pravidelný servis zabezpečujeme:

• v obchodných centrách,
• v obchodných jednotkách (butiky, obchody),
• v administratívnych centrách,
• v sídlach spoločností,
• v zdravotníctve,
• v priemysle,
• vo verejných sektoroch,
• pre správcovské, stavebné a developerské spoločnosti,
• iné podľa konkrétnych potrieb klienta.


 

Objekt: Administratívna budova
Druh priestoru: Vstupné priestory, chodby, schodiská
Zariadenie/

predmet

Činnosť Intenzita Po Ut St Št Pi Týždeň
Nádoby na odpadky/popolníky vyprázdniť a vyniesť obsah 5            
opatriť vreckami na odpad PP            
zvonka aj zvnútra vyčistiť namokro a vysušiť 1            
Odtlačky prstov odstrániť 5            
Madlo zábradlí vyčistiť navlhko 1            
Konštrukcia zábradlí vyčistiť navlhko 1M            
Parapety vyčistiť navlhko 1            
Doplnkové predmety (hydranty, hasiace prístroje, nástenky, obrazy…) vyčistiť navlhko 1            
Vodorovné plochy do výšky 1,5 m vyčistiť navlhko 1            
Sedacie súpravy vyčistiť navlhko/vysávať 1M            
Radiátory, vykurovacie telesá vyčistiť navlhko 1M            
Dvere vyčistenie celej plochy 1M            
Sokle vyčistiť navlhko 1M            
Vodorovné aj zvislé plochy do výšky 2,15m vyčistiť navlhko 1ŠR            
Podlahy
textilné povrchy vysávať 5
odstránenie fľakov 1M
netextilné povrchy čistenie namokro 5
lapače nečistôt (rohože) vyčistenie 1

Poznámky:

 • Odstránenie odtlačkov sa myslí na vypínačoch, dverách, umývateľných stenách a priečkach a pod, Voľné plochy: skrine, stoly, regály a pod. Plochy a konštrukcie skríň, stolov, regálov a pod.
 • Netýka sa čistenia svietidiel ani odstraňovania graffiti.
 • Vyprázdnenie odpadkových nádob vrátane transportu obsahu na určené miesto.
 • Odstraňovanie pavučín vo všetkých administratívnych priestoroch je samozrejmou súčasťou pravidelného udržiavacieho čistenia a nie je v zoznamoch výkonov špeciálne spomenuté.
 • Udržiavacie čistenie sociálnych zariadení (toalety, sprchy, umyvárne a pod.) sa vykonáva tak, že nezostávajú žiadne stopy po vodnom kameni, pričom čistiace postupy zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky vzhľadom na hygienu, požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a na ochranu čistených povrchov.
 • Čistenie odtokov/odtokových guličiek sa vykonáva len v prípade, že nie je potrebná ich demontáž.
 • Vykurovacie telesá/radiátory, ktoré treba čistiť, musia byť bežne prístupné.
 • Čistenie plôch sa vzťahuje na čistenie nezastavaných/voľných plôch.
 • Pri zistení závad (vypálené žiarovky, netesniace vodovodné kohútiky, upchaté odtoky a podobne) je čistiaci personál povinný informovať o nich zákazníkom poverenú kontaktnú osobu.
 • Čistenie počítačovej a inej kancelárskej techniky nepatrí k štandardným výkonov v rámci denného udržiavacieho čistenia.
 • Odmrazovanie a čistenie chladničiek v kuchynkách nepatrí k štandardným výkonov v rámci denného udržiavacieho čistenia.