PREDKOLAUDAČNÉ UPRATOVANIE

Dokončovanie stavieb alebo čiastočná rekonštrukcia si v záverečnej fáze vyžaduje nutnosť prezentovať výsledok práce investorom, kolaudačnej komisii alebo potenciálnym kupujúcim a nájomcom.

Generálnemu vyčisteniu priestorov venujeme mimoriadnu pozornosť a na objektoch radi pre Vás zabezpečíme aj dlhodobé pravidelné upratovanie.

V rámci predkolaudačného upratovania zabezpečujeme KOMPLEXNÉ UPRATANIE objektov po stavbách a prestavbách.

Základný rozsah prác postavebného upratovania:

• kompletné upratovanie po stavebných prácach,

• umývanie okien, výkladov a sklenených priečok,

• čistenie mramoru, PVC, parkiet a ostatných podlahových plôch,

• umývanie a čistenie dverí,

• umývanie drevených obkladov, stien, stropov, parapetných dosiek, umývanie olejových náterov,

• umývanie a čistenie keramických obkladov,

• umývanie svietidiel a žiariviek,

• strojové čistenie podláh,

• ošetrenie podláh – impregnácia,

• kryštalizácia mramorových podláh,

• čistenie stropov mechanickou aj chemickou cestou,

• čistenie a špeciálne ošetrenie nerezových plôch,

• vykonávanie dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných prác,

• upratovanie vonkajších priestorov: úprava zelene, zimná údržba,

• odstraňovanie odpadu vrátane pristavenia kontajneru a odvoz odpadu na skládku,

• ostatné úkony podľa individuálnej povahy objektu.