Dokončovanie stavieb alebo čiastočná rekonštrukcia si v záverečnej fáze vyžaduje nutnosť prezentovať výsledok práce v tom najlepšom svetle. Či už pre investorov, kolaudačnú komisiu alebo potenciálnych kupujúcich a nájomcov.

Generálnemu vyčisteniu priestorov venujeme mimoriadnu pozornosť aj z dôvodu potencionálnej dlhodobej spolupráce v režime pravidelného upratovania.

V rámci predkolaudačného upratovania zabezpečujeme KOMPLEXNÉ UPRATANIE objektov po stavbách a prestavbách.

Základný rozsah prác postavebného upratovania:

• kompletné upratovanie po stavebných prácach

• umývanie okien, výkladov a sklenených priečok

• čistenie mramoru, PVC, parkiet a ostaných podlahových plôch

• umývanie a čistenie dverí

• umývanie drevených obkladov, stien, stropov, parapetných dosiek, umývanie olejových náterov

• umývanie a čistenie keramických obkladov

• umývanie svietidiel a žiariviek

• strojové čistenie podláh

• ošetrenie podláh špeciálnou emulziou proti oškretiu (nanášanie tvrdých voskov)

• kryštalizácia mramorových podláh

• čistenie stropov mechanickou aj chemickou cestou

• čistenie a špeciálne ošetrenie nerezových plôch

• vykonávanie dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných prác

• upratovanie vonkajších priestorov: úprava zelene, zimná údržba

• odstraňovanie odpadu vrátane pristavenia kontajneru a odvoz odpadu na skládku

• ostatné úkony podľa individuálnej povahy objektu