VÝŠKOVÉ PRÁCE

Poskytujeme služby v OBLASTI VÝŠKOVÝCH PRÁC POMOCOU:

a) HOROLEZECKEJ A SPELEO TECHNIKY

• čistenie budov a technologických zariadení,

• umývanie okien,

• čistenie luxferov,

• pílenie ťažko prístupných stromov po častiach,

• zváračské práce (STN 05 0705),

• nátery, ošetrovanie oceľových a klampiarskych konštrukcií,

• nátery a ošetrovanie fasád domov,

• hydrofóbna ochrana stavebných prvkov,

• tmelenie škár panelových budov,

• búracie práce,

• hydroizolácie plochých striech,

• výroba reklamy na výškových objektoch,

• maľovanie veľkoplošných grafík,

• nátery a ošetrovanie ťažko prístupných, alebo vysokých stĺpov /bez plošiny/,

• opravy vodojemov /hydroglóbusov/,

• utesňovanie okien,

• čistenie studní,

• čistenie a natieranie síl a iných výškových objektov,

• montážne práce,

• osvetľovacie práce,

• ostatné druhy prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky.

b) umývanie pomocou systému REACH AND WASH 

Tento systém je založený na princípe umývania deionizovanou vodou, za pomoci karbónových teleskopických tyčí s dosahom do výšky 20 metrov.

Výhodou takéhoto spôsobu čistenia je ľahká dostupnosť do akýchkoľvek priestorov, jednoduchá manévrovateľnosť bez potreby úchytov ako pri výškových prácach.

Za pomoci tejto techniky je možné zabezpečiť umytie:

  • presklení v exteriéri, alebo v interiéri (teleskopická tyč s odsávaním)
  • umývanie okien, rámov, parapetných dosiek, žalúzií a fasád.