PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE OBJEKTOV

 

Pravidelné upratovanie je vykonávané na základe detailne stanovených požiadaviek klienta, pri ktorom vychádzame z
výkonov, ktoré prispôsobíme presne špecifikovaným potrebám konkrétneho klienta.
Pravidelný servis zabezpečujeme:

• v obchodných centrách
• v obchodných jednotkách (butiky, obchody)
• v administratívnych centrách
• v sídlach spolocností
• v zdravotníctve
• v priemysle
• vo verejných sektoroch
• pre správcovské, stavebné a developerske spolocnosti
• všade podla konkrétnych potrieb klienta


ČISTIACA CHÉMIA A PRÍSLUŠENSTVO
K výkonu práce používame čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré posudzujeme na základe individuálnej potreby a
rozsahu znečistenia.

a) Ekologické cistenie za pomoci ACTIVEION IONATOR EXP
Zmyslom použitia ionatoru je systém čistenia bez pomoci chemikálií. Nicí nebezpečné baktérie a vírus (H1N1).

Nový IONATOR EXP je ľahko a vždy použiteľný čistic, ktorý premieňa čistú vodu na ionizovanú vodu. Tým vzniká prostriedok
odstraňujúci silné nečistoty a baktérie. IONATOR EXP sa radí medzi málo čističov na svete, ktorý nemá označenie
chemického prostriedku, zdraviu škodlivého. IONATOR EXP bol testovaný a bolo potvrdené, že spoľahlivo ničí (99,9 %)
baktérií :

• (E. Coli)
• (VRE)
• (Salmonella)
• (MRSA)
• (Pseudomonas)
• (H1N1)
• (Listeria)
• (E.Coli O157 : H7)

Najväčšou výhodou je, že iba s IONATOR – om EXP a a vodovodnou vodou máte bohatú dodávku efektívneho čistidla a
dezinfekčného prostriedku bez ďalších nákladov na čistiace prostriedky.
VÝSLEDKY SANITAČNÉHO TESTU
sem treba text

Vyhodnotenie testu


VYHODNOTENIE ČISTENIA

ZÁKLADNÉ ČISTENIE

ACTIVEION (IONATOR EXP) Technológia bola testovaná a porovnaná s komerčnými čistidlami. Test bol prevádzaný s “
(Hucker`s Soil) ” (Zmes obsahujúca krémové arašidové maslo, slané maslo, hladkú múku, vaječný bielok, sušené mlieko,
destilovanú vodu, tlačiarenskú cern s vareným lianovým olejom a soľný roztok). Táto zmes bola nanesená na keramický,
nerezový a plastový povrch.

Toxic Use Reduction Institute vyhodnotenie – ACTIVEION (IONATOR EXP) technológia odstránila viac, než (90 %) “
Hucker`s Soil ” na dvoch z troch materiálov pri prvom zotretí a bola vyhlásená účinnejšou ako konvenčné prostriedky.
Kompozitný materiál použitý v tomto teste predstavuje najhorší možný scenár.

Sklo, chróm a zrkadlá – ACTIVEION (IONATOR EXP) technológia bola testovaná proti najlepším čistidlám na sklo. Test
bol prevádzaný s (SSL Soil 2) (Zmes mydlovej peny obsahujúca penu na holenie, deodorant, zubnú pastu a vodu). Táto
zmes bola nanesená na sklo, chróm a zrkadlo. Výsledkom je, že táto technológia je najefektívnejší odstraňovač peny
oproti konvenčným chemickým čističom a má najnižšiu hladinu tvorby filmu.

Nerezová Oceľ – nerezové doštičky boli merané meracom lesku pred a po aplikácii za účelom zistenia, ako zlepšil
nanesený produkt lesk povrchu. Naviac boli prevedené vizuálne kontroly úrovne dosiahnutej čistoty. Nerezové doštičky
boli znečistené niekoľkými nánosmi odtlačkov prstov a utreté mikrovláknovou utierkou.

Výsledkom je, že ACTIVEION (IONATOR EXP)technológia bola efektívna pri odstraňovaní odtlačkov prstov z nerezového
povrchu a mala lepší výsledok ako konvenčný nerezový čistič. Technológia ACTIVEION (IONATOR EXP) zlepšila lesk o (20
%).

TESTOVANIE PREVÁDZALI :

Toxics Use Reduction Institute (TURI)
Surface Solutions Laboratory (SSL)
University of Massachusetts Lowell (UML)

(TURI) Vyvinul testovacie procedúry a metódy. Väčšina testov zodpovedá metóde (ASTMG 122), modifikovanej verzii
ekologického štandardu (GREEN SEAL GS-37), metóde (CSPA DCC-17) – Mastné podlahy, alebo štandard čistenia kobercov
(CRI Carpet Spot Cleaning TM-110).

obrazok

Popis

obrazok

Popis


B) EKOLOGICKÉ ČISTENIE ZA POMOCI PARNÝCH STROJOV
Parné stroje, ktoré pri práci používame sa radí medzi špičkové profesionálne parné čistice s odsávaním a sú vhodné na
odmasťovanie, dezinfekciu a čistenie rôznych povrchov v kuchyniach, reštauráciách, potravinárstve, mäsokombinátoch,
ale aj v sociálnych zariadeniach na čistenie vaní, sprchových kútov, toaliet atď.
Hlavnými prednostami stroja sú: vynikajúci nástrekový tlak pary, špičkové odsávanie, bohaté príslušenstvo, intuitívne
ovládanie, jednoduchá obsluha.


C) PROFESIONÁLNE ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

– Na všetkých objektoch používame výhradne profesionálnu chémiu svetových značiek:

Čistiace stroje, pracovné pomôcky a čistiace prostriedky ktoré používame majú potrebné výkonové parametre od renomovaných svetových výrobcov.

Naša spoločnosť kladie dôraz na požívanie ekologicky šetrných čistiacich prostriedkov, ako aj ucelený súbor upratovacích
strojov, určených na rôzne typy povrchov.

Ku všetkým čistiacim a dezinfekčným prostriedkom máme k dispozícii osvedčenie a karty bezpečnostných údajov , ktoré preukazujeme pri uzatváraní zmluvy.

Všetky nové zákazky vybavujeme novou technikou a pomôckami, a následne vykonávame 2 x rocne revíziu.

obrazok

Popis