O NÁS

 

… NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ

     Spoločnosť Purity s.r.o. ponúka služby v oblasti komplexných upratovacích a čistiacich prác, zabezpečenie personálu na recepcie a doplnkové služby upratovania.

     V súčasnej dobe, keď každá spoločnosť  hľadá  najefektívnejšie postupy  a riešenia, ponúkame možnosť prevziať  činnosti, ktoré Vám zbytočne odčerpávajú energiu a viažu nemalé finančné prostriedky. Sme presvedčení, že dané prostriedky a energiu viete využiť efektívnejšie k vašej hlavnej činnosti.

     Naše dlhoročné skúsenosti od roku 2002, tím školených odborníkov, špeciálne technické vybavenie, pomôcky a profesionálne prípravky nám pomáhajú zabezpečiť komplexnú kvalitu prác a služieb.

     Všetky nami používané technológie a postupy práce sú založené na spĺňaní hygienických požiadaviek a nariadení v súlade s certifikátmi hlavného hygienika SR. Pri vykonávaní prác používame najmodernejšiu techniku ako aj osvedčené postupy čistenia.

     Pri čistení používame ekologické čistiace prostriedky s cieľom čo najmenšej záťaže životného prostredia a zachovaním vysokej kvality poskytovaných prác. Prečítajte si viac o našom ekologickom programe.

 

V prípade, že si služby, ktoré ponúkame zabezpečujete vo vlastnej réžií dovoľujeme si vašu pozornosť upriamiť na niekoľko nasledujúcich skutočností:
 • vysoká fluktuácia výkonného personálu,
 • častá chorobnosť a následná potreba náhrady a platenia pracovníka na PN,
 • potreba kontroly a riadenia výkonného personálu,
 • potreba nákupu, skladovania a evidencie prípravkov, prac. pomôcok, techniky a OOPP,
 • potreba školenia BOZP a sociálneho zabezpečenia,
 • v prípade špeciálnych prác potreba zabezpečiť dodávateľsky – výberové konanie,
 • sledovanie príslušnej legislatívy a aplikácia noriem a zmien.
 
Všetky tieto činnosti Vám zabezpečíme a naviac ponúkame:
 • náklady porovnateľné len s výškou osobných nákladov vašich pracovníkov,
 • možnosť prevziať vašich pracovníkov, ktorí vykonávajú uvedené práce
 • zabezpečenie pravidelnosti služby bez ohľadu na fluktuáciu a pracovné neschopnosti – pre vás bez starostí a zvýšených nákladov,
 • profesionálny výkon s použitím najmodernejších prostriedkov a techniky,
 • environmentálnu bezpečnosť,
 • prispôsobenie služby presne vašim požiadavkám,
 • schopnosť zabezpečenia špeciálnych prác pre vás bez starostí – len za základe vašej objednávky.
 
Ak vás tieto skutočnosti nepresvedčili, prípadne máte už služby zabezpečované externe, budeme radi, ak nás napriek tomu oslovíte k vypracovaniu nezáväznej cenovej ponuky.

 

Mám záujem o vypracovanie cenovej ponuky