O NÁS

… NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ

Spoločnosť Purity s.r.o. ponúka služby v oblasti komplexných upratovacích a čistiacich prác, zabezpečenie personálu na recepcie a doplnkové služby upratovania.

V súčasnej dobe, keď každá spoločnosť  hľadá  najefektívnejšie postupy  a riešenia, ponúkame možnosť prevziať  činnosti, ktoré vám zbytočne odčerpávajú energiu a viažu nemalé finančné prostriedky. Sme presvedčení, že dané prostriedky a energiu viete využiť efektívnejšie k vašej hlavnej činnosti.

Máme dlhoročné skúsenosti, tím školených odborníkov, špeciálne technické vybavenie, pomôcky a profesionálne prípravky, ktorými sme schopní zabezpečiť špičkovú kvalitu prác a služieb.

V prípade, že si služby ktoré ponúkame zabezpečujete vo vlastnej réžií dovoľujeme si vašu pozornosť upriamiť na niekoľko nasledujúcich skutočností :

 • vysoká fluktuácia výkonného personálu
 • častá chorobnosť a následná potreba náhrady a platenia pracovníka na PN
 • potreba kontroly a riadenia výkonného personálu
 • potreba nákupu, skladovania a evidencie prípravkov, prac. pomôcok, techniky a OOPP
 • potreba školenia BOZP a sociálneho zabezpečenia
 • v prípade špeciálnych prác potreba zabezpečiť dodávateľsky – výberové konanie
 • sledovanie príslušnej legislatívy a aplikácia noriem a zmien

Všetky tieto starosti a problémy prevezmeme za vás a naviac ponúkame:

 • náklady porovnateľné len s výškou osobných nákladov vašich pracovníkov
 • možnosť prevziať vašich pracovníkov, ktorí vykonávajú uvedené práce
 • zabezpečenie pravidelnosti služby bez ohľadu na fluktuáciu a pracovné neschopnosti – pre vás bez starostí a zvýšených nákladov
 • profesionálny výkon s použitím najmodernejších prostriedkov a techniky
 • environmentálnu bezpečnosť
 • prispôsobenie služby presne vašim požiadavkám
 • schopnosť zabezpečenia špeciálnych prác pre vás bez starostí – len za základe vašej objednávky
Ak vás tieto skutočnosti nepresvedčili, prípadne máte už služby zabezpečované externe, budeme radi, ak nás napriek tomu oslovíte k vypracovaniu nezáväznej cenovej ponuky.

Mám záujem o vypracovanie cenovej ponuky

V rámci komplexného upratovacieho servisu zabezpečujeme:

Podľa požiadaviek zákazníka máme možnosť zabezpečenia aj ďalších služieb, ktoré momentálne vykonávame prostredníctvom subdodávky.

Kontaktujte nás pre vypracovanie ponuky služieb na mieru: 

Mám záujem o vypracovanie cenovej ponuky

Všetky nami používané technológie a postupy práce sú založené na spĺňaní hygienických požiadaviek a nariadení v súlade s certifikátmi hlavného hygienika SR. Pri vykonávaní prác používame najmodernejšiu techniku ako aj osvedčené postupy čistenia.

Pri čistení používame ekologické čistiace prostriedky s cieľom čo najmenšej záťaže životného prostredia a zachovaním vysokej kvality poskytovaných prác. Prečítajte si viac o našom ekologickom programe.